เพจร้าน >>      

กรอบป้ายทะเบียน แบบสำเร็จรูป

     กรอบป้ายทะเบียนกันน้ำ แบบสำเร็จรูป ผลิตจากโรงงาน วัสดุเป็นพลาสติก ด้านหน้าเป็นพลาสติกใส ลูกค้าสามารถซื้อไปติดตั้งเองได้

     ติดตั้งโดย ยึดน็อตที่รูเดิมของรถ ไม่ต้องใช้กาวหรือซิลิโคน

กรอบป้ายทะเบียน
สี : ดำล้วน
ขนาด : พอดีแผ่นป้าย 16x35 ซม.
รหัสสินค้า : F-AB
ราคา : คู่ละ 320 บาท
กรอบทะเบียน
สี : ดำ
ขนาด : พอดีแผ่นป้าย 16x35 ซม.
รหัสสินค้า : F-B
ราคา : คู่ละ 320 บาท
กรอบป้ายทะเบียนกันน้ำ
สี : ขาว
ขนาด : พอดีแผ่นป้าย 16x35 ซม.
รหัสสินค้า : F-W
ราคา : คู่ละ 320 บาท
กรอบป้ายทะเบียน
สี : ขาวล้วน
ขนาด : พอดีแผ่นป้าย 16x35 ซม.
รหัสสินค้า : F-AW
ราคา : คู่ละ 320 บาท
กรอบทะเบียน, กรอบป้ายทะเบียนกันน้ำ
สี : เครฟล่าดำ
ขนาด : พอดีแผ่นป้าย 16x35 ซม.
รหัสสินค้า : F-KB
ราคา : คู่ละ 320 บาท
กรอบป้ายทะเบียนกันน้ำ
สี : เครฟล่าขาว
ขนาด : พอดีแผ่นป้าย 16x35 ซม.
รหัสสินค้า : F-KW
ราคา : คู่ละ 320 บาท
กรอบป้ายทะเบียนกันน้ำ
สี : เครฟล่าดำ มีเส้นคั่นกลาง
ขนาด : หน้า สั้น 16x40 ซม.
            หลัง สั้น 16x40 ซม.
รหัสสินค้า : SS-KB-L
ราคา : คู่ละ 320 บาท
กรอบป้ายทะเบียน
สี : ดำล้วน มีเส้นคั่นกลาง
ขนาด : หน้า สั้น 16x40 ซม.
            หลัง สั้น 16x40 ซม.
รหัสสินค้า : SS-B-L
ราคา : คู่ละ 320 บาท
กรอบป้ายทะเบียน
สี : ดำล้วน ไม่มีเส้นคั่นกลาง
ขนาด : หน้า สั้น 16x40 ซม.
            หลัง สั้น 16x40 ซม.
รหัสสินค้า : SS-B-N
ราคา : คู่ละ 320 บาท
กรอบป้ายทะเบียน
สี : เครฟล่าขาว มีเส้นคั่นกลาง
ขนาด : หน้า สั้น 16x40 ซม.
            หลัง สั้น 16x40 ซม.
รหัสสินค้า : SS-KW-L
ราคา : คู่ละ 320 บาท
กรอบป้ายทะเบียน
สี : เครฟล่าขาว ไม่มีเส้นคั่นกลาง
ขนาด : หน้า สั้น 16x40 ซม.
            หลัง สั้น 16x40 ซม.
รหัสสินค้า : SS-KW-N
ราคา : คู่ละ 320 บาท
กรอบป้ายทะเบียน
สี : ขาว มีเส้นคั่นกลาง
ขนาด : หน้า สั้น 16x40 ซม.
            หลัง สั้น 16x40 ซม.
รหัสสินค้า : SS-W-L
ราคา : คู่ละ 320 บาท
กรอบป้ายทะเบียน
สี : ขาว ไม่มีเส้นคั่นกลาง
ขนาด : หน้า สั้น 16x40 ซม.
            หลัง สั้น 16x40 ซม.
รหัสสินค้า : SS-W-N
ราคา : คู่ละ 320 บาท
กรอบป้ายทะเบียน
สี : เครฟล่าดำ มีเส้นคั่นกลาง
ขนาด : หน้า สั้น 16x40 ซม.
            หลัง ยาว 16x48 ซม.
รหัสสินค้า : SL-KW-L
ราคา : คู่ละ 350 บาท
กรอบป้ายทะเบียน
สี : ดำล้วน มีเส้นคั่นกลาง
ขนาด : หน้า สั้น 16x40 ซม.
            หลัง ยาว 16x48 ซม.
รหัสสินค้า : SL-B-L
ราคา : คู่ละ 350 บาท
กรอบป้ายทะเบียน
สี : ดำล้วน ไม่มีเส้นคั่นกลาง
ขนาด : หน้า สั้น 16x40 ซม.
            หลัง ยาว 16x48 ซม.
รหัสสินค้า : SL-B-N
ราคา : คู่ละ 350 บาท
กรอบป้ายทะเบียน
สี : เครฟล่าขาว มีเส้นคั่นกลาง
ขนาด : หน้า สั้น 16x40 ซม.
            หลัง ยาว 16x48 ซม.
รหัสสินค้า : SL-KW-L
ราคา : คู่ละ 350 บาท
กรอบป้ายทะเบียน
สี : เครฟล่าขาว ไม่มีเส้นคั่นกลาง
ขนาด : หน้า สั้น 16x40 ซม.
            หลัง ยาว 16x48 ซม.
รหัสสินค้า : SL-KW-N
ราคา : คู่ละ 350 บาท
กรอบป้ายทะเบียน
สี : ขาว มีเส้นคั่นกลาง
ขนาด : หน้า สั้น 16x40 ซม.
            หลัง ยาว 16x48 ซม.
รหัสสินค้า : SL-W-L
ราคา : คู่ละ 350 บาท
กรอบป้ายทะเบียน สี : ขาว ไม่มีเส้นคั่นกลาง
ขนาด : หน้า สั้น 16x40 ซม.
            หลัง ยาว 16x48 ซม.
รหัสสินค้า : SL-W-N
ราคา : คู่ละ 350 บาท
กรอบป้ายทะเบียน สี : เครฟล่าดำ มีเส้นคั่นกลาง
ขนาด : หน้า ยาว 16x48 ซม.
            หลัง ยาว 16x48 ซม.
รหัสสินค้า : LL-KB-L
ราคา : คู่ละ 350 บาท
กรอบป้ายทะเบียน สี : ดำล้วน มีเส้นคั่นกลาง
ขนาด : หน้า ยาว 16x48 ซม.
            หลัง ยาว 16x48 ซม.
รหัสสินค้า : LL-B-L
ราคา : คู่ละ 350 บาท
กรอบป้ายทะเบียน สี : ดำล้วน ไม่มีเส้นคั่นกลาง
ขนาด : หน้า ยาว 16x48 ซม.
            หลัง ยาว 16x48 ซม.
รหัสสินค้า : LL-B-N
ราคา : คู่ละ 350 บาท
กรอบป้ายทะเบียน สี : เครฟล่าขาว มีเส้นคั่นกลาง
ขนาด : หน้า ยาว 16x48 ซม.
            หลัง ยาว 16x48 ซม.
รหัสสินค้า : LL-KW-L
ราคา : คู่ละ 350 บาท
กรอบป้ายทะเบียน สี : ขาว มีเส้นคั่นกลาง
ขนาด : หน้า ยาว 16x48 ซม.
            หลัง ยาว 16x48 ซม.
รหัสสินค้า : LL-W-L
ราคา : คู่ละ 350 บาท
กรอบป้ายทะเบียน สี : ขาว ไม่มีเส้นคั่นกลาง
ขนาด : หน้า ยาว 16x48 ซม.
            หลัง ยาว 16x48 ซม.
รหัสสินค้า : LL-W-N
ราคา : คู่ละ 350 บาท

กรอบป้ายทะเบียน, กรอบทะเบียน, กรอบป้ายทะเบียนกันน้ำ กรอบป้ายทะเบียน, กรอบทะเบียน, กรอบป้ายทะเบียนกันน้ำ
กรอบป้ายทะเบียน, กรอบทะเบียน, กรอบป้ายทะเบียนกันน้ำ กรอบป้ายทะเบียน, กรอบทะเบียน, กรอบป้ายทะเบียนกันน้ำ
กรอบป้ายทะเบียน, กรอบทะเบียน, กรอบป้ายทะเบียนกันน้ำ กรอบป้ายทะเบียน, กรอบทะเบียน, กรอบป้ายทะเบียนกันน้ำ
กรอบป้ายทะเบียน, กรอบทะเบียน, กรอบป้ายทะเบียนกันน้ำ กรอบป้ายทะเบียน, กรอบทะเบียน, กรอบป้ายทะเบียนกันน้ำ
กรอบป้ายทะเบียน, กรอบทะเบียน, กรอบป้ายทะเบียนกันน้ำ กรอบป้ายทะเบียน, กรอบทะเบียน, กรอบป้ายทะเบียนกันน้ำ

    หน้า : 1 2345 Next