เพจร้าน >>      

กรอบป้ายทะเบียน แบบสำเร็จรูป

     กรอบป้ายทะเบียนกันน้ำ แบบสำเร็จรูป ผลิตจากโรงงาน วัสดุเป็นพลาสติก ด้านหน้าเป็นพลาสติกใส ลูกค้าสามารถซื้อไปติดตั้งเองได้

     ติดตั้งโดย ยึดน็อตที่รูเดิมของรถ ไม่ต้องใช้กาวหรือซิลิโคน

กรอบป้ายทะเบียน
สี : ดำล้วน
ขนาด : พอดีแผ่นป้าย 16x35 ซม.
รหัสสินค้า : F-AB
ราคา : คู่ละ 320 บาท
กรอบทะเบียน
สี : ดำ
ขนาด : พอดีแผ่นป้าย 16x35 ซม.
รหัสสินค้า : F-B
ราคา : คู่ละ 320 บาท
กรอบป้ายทะเบียนกันน้ำ
สี : ขาว
ขนาด : พอดีแผ่นป้าย 16x35 ซม.
รหัสสินค้า : F-W
ราคา : คู่ละ 320 บาท
กรอบป้ายทะเบียน
สี : ขาวล้วน
ขนาด : พอดีแผ่นป้าย 16x35 ซม.
รหัสสินค้า : F-AW
ราคา : คู่ละ 320 บาท
กรอบทะเบียน, กรอบป้ายทะเบียนกันน้ำ
สี : เครฟล่าดำ
ขนาด : พอดีแผ่นป้าย 16x35 ซม.
รหัสสินค้า : F-KB
ราคา : คู่ละ 320 บาท
กรอบป้ายทะเบียนกันน้ำ
สี : เครฟล่าขาว
ขนาด : พอดีแผ่นป้าย 16x35 ซม.
รหัสสินค้า : F-KW
ราคา : คู่ละ 320 บาท
กรอบป้ายทะเบียนกันน้ำ
สี : เครฟล่าดำ มีเส้นคั่นกลาง
ขนาด : หน้า สั้น 16x40 ซม.
            หลัง สั้น 16x40 ซม.
รหัสสินค้า : SS-KB-L
ราคา : คู่ละ 320 บาท
กรอบป้ายทะเบียน
สี : ดำล้วน มีเส้นคั่นกลาง
ขนาด : หน้า สั้น 16x40 ซม.
            หลัง สั้น 16x40 ซม.
รหัสสินค้า : SS-B-L
ราคา : คู่ละ 320 บาท
กรอบป้ายทะเบียน
สี : ดำล้วน ไม่มีเส้นคั่นกลาง
ขนาด : หน้า สั้น 16x40 ซม.
            หลัง สั้น 16x40 ซม.
รหัสสินค้า : SS-B-N
ราคา : คู่ละ 320 บาท
กรอบป้ายทะเบียน
สี : เครฟล่าขาว มีเส้นคั่นกลาง
ขนาด : หน้า สั้น 16x40 ซม.
            หลัง สั้น 16x40 ซม.
รหัสสินค้า : SS-KW-L
ราคา : คู่ละ 320 บาท
กรอบป้ายทะเบียน
สี : เครฟล่าขาว ไม่มีเส้นคั่นกลาง
ขนาด : หน้า สั้น 16x40 ซม.
            หลัง สั้น 16x40 ซม.
รหัสสินค้า : SS-KW-N
ราคา : คู่ละ 320 บาท
กรอบป้ายทะเบียน
สี : ขาว มีเส้นคั่นกลาง
ขนาด : หน้า สั้น 16x40 ซม.
            หลัง สั้น 16x40 ซม.
รหัสสินค้า : SS-W-L
ราคา : คู่ละ 320 บาท
กรอบป้ายทะเบียน
สี : ขาว ไม่มีเส้นคั่นกลาง
ขนาด : หน้า สั้น 16x40 ซม.
            หลัง สั้น 16x40 ซม.
รหัสสินค้า : SS-W-N
ราคา : คู่ละ 320 บาท
กรอบป้ายทะเบียน
สี : เครฟล่าดำ มีเส้นคั่นกลาง
ขนาด : หน้า สั้น 16x40 ซม.
            หลัง ยาว 16x48 ซม.
รหัสสินค้า : SL-KW-L
ราคา : คู่ละ 350 บาท
กรอบป้ายทะเบียน
สี : ดำล้วน มีเส้นคั่นกลาง
ขนาด : หน้า สั้น 16x40 ซม.
            หลัง ยาว 16x48 ซม.
รหัสสินค้า : SL-B-L
ราคา : คู่ละ 350 บาท
กรอบป้ายทะเบียน
สี : ดำล้วน ไม่มีเส้นคั่นกลาง
ขนาด : หน้า สั้น 16x40 ซม.
            หลัง ยาว 16x48 ซม.
รหัสสินค้า : SL-B-N
ราคา : คู่ละ 350 บาท
กรอบป้ายทะเบียน
สี : เครฟล่าขาว มีเส้นคั่นกลาง
ขนาด : หน้า สั้น 16x40 ซม.
            หลัง ยาว 16x48 ซม.
รหัสสินค้า : SL-KW-L
ราคา : คู่ละ 350 บาท
กรอบป้ายทะเบียน
สี : เครฟล่าขาว ไม่มีเส้นคั่นกลาง
ขนาด : หน้า สั้น 16x40 ซม.
            หลัง ยาว 16x48 ซม.
รหัสสินค้า : SL-KW-N
ราคา : คู่ละ 350 บาท
กรอบป้ายทะเบียน
สี : ขาว มีเส้นคั่นกลาง
ขนาด : หน้า สั้น 16x40 ซม.
            หลัง ยาว 16x48 ซม.
รหัสสินค้า : SL-W-L
ราคา : คู่ละ 350 บาท
กรอบป้ายทะเบียน สี : ขาว ไม่มีเส้นคั่นกลาง
ขนาด : หน้า สั้น 16x40 ซม.
            หลัง ยาว 16x48 ซม.
รหัสสินค้า : SL-W-N
ราคา : คู่ละ 350 บาท
กรอบป้ายทะเบียน สี : เครฟล่าดำ มีเส้นคั่นกลาง
ขนาด : หน้า ยาว 16x48 ซม.
            หลัง ยาว 16x48 ซม.
รหัสสินค้า : LL-KB-L
ราคา : คู่ละ 350 บาท
กรอบป้ายทะเบียน สี : ดำล้วน มีเส้นคั่นกลาง
ขนาด : หน้า ยาว 16x48 ซม.
            หลัง ยาว 16x48 ซม.
รหัสสินค้า : LL-B-L
ราคา : คู่ละ 350 บาท
กรอบป้ายทะเบียน สี : ดำล้วน ไม่มีเส้นคั่นกลาง
ขนาด : หน้า ยาว 16x48 ซม.
            หลัง ยาว 16x48 ซม.
รหัสสินค้า : LL-B-N
ราคา : คู่ละ 350 บาท
กรอบป้ายทะเบียน สี : เครฟล่าขาว มีเส้นคั่นกลาง
ขนาด : หน้า ยาว 16x48 ซม.
            หลัง ยาว 16x48 ซม.
รหัสสินค้า : LL-KW-L
ราคา : คู่ละ 350 บาท
กรอบป้ายทะเบียน สี : ขาว มีเส้นคั่นกลาง
ขนาด : หน้า ยาว 16x48 ซม.
            หลัง ยาว 16x48 ซม.
รหัสสินค้า : LL-W-L
ราคา : คู่ละ 350 บาท
กรอบป้ายทะเบียน สี : ขาว ไม่มีเส้นคั่นกลาง
ขนาด : หน้า ยาว 16x48 ซม.
            หลัง ยาว 16x48 ซม.
รหัสสินค้า : LL-W-N
ราคา : คู่ละ 350 บาท

กรอบป้ายทะเบียน, กรอบทะเบียน, กรอบป้ายทะเบียนกันน้ำ กรอบป้ายทะเบียน, กรอบทะเบียน, กรอบป้ายทะเบียนกันน้ำ

    หน้า : Back 1234 5